Oyun Grupları

Oyun Gruplarının Çocuklar için Faydaları

  • Sosyal etkileşim için uygun bir ortam sağlarlar.
  • Çocukların oynaması ve öğrenmesi için fırsat sağlarlar.
  • Dil gelişimine ve iletişime yardımcı olurlar.
  • Motor becerilere destek olurlar.
  • Bebekler ve çocukların yeni etkinliklere katılabilmesi ve eğlenebilmesi için alan sağlarlar.
  • Bebek ve çocukların yeni beceriler edinip,öğrenebilecekleri uygun bir ortam sağlarlar.
  • Çeşitli oyuncak ve ekipmana ulaşma imkanı sağlarlar.
  • Bebek ve çocuklar için güvenli-mutlu bir ortam sağlarlar.
  • Çocukların örgün öğretim ortamına hazırlanmalarını sağlarlar.
  • Gezi ve etkinliklere katılma imkanı sağlarlar.

Oyun Gruplarının Ebeveynler için Faydaları

5 yaşın altındaki çocuklar, hızlı beyin ve beceri geliştirme aşamalarından geçiyorlar. Çocukların optimum gelişimi için akranları ile oynayıp öğrenebileceği ortamlara ihtiyaçları vardır. Oyun grupları ise bebek ve küçük çocuklara böyle ortamları sağlıyor. Oyun grupları, çocuğunuzun dünyayı tanıması, arkadaş edinmesi ve sosyal becerilerini geliştirmesi için harika bir yoldur. Oyun grubu ayrıca ebeveynler ya da bakım verenlere fikir ve deneyimlerini paylaşma şansı verir. Birçok uzun süreli arkadaşlık oyun gruplarında başlar. Oyun grupları, fiziksel becerileri geliştirir, problem çözme, iletişim ve sosyal etkileşimi öğretir ve elbette, bu çok eğlencelidir!