REHBERLİK PROGRAMLARI

BİBLIYOTERAPİ

Bibliyoterapi; çocuk, yetişkin ve bireylere problemleri çözmede veya kendilerini daha iyi tanıyıp anlamalarında edebiyat eserlerinden yararlanmalarını sağlayan bir sürecin veya etkinliğin düzenlenmesidir. Etüt merkezimizde rehber hocalarımız eşliğinde ve takibinde yapılandırılarak, günümüz yeni akımına destek veren önemli bir etüt dersidir. Etüt merkezimizde yine uzman, rehber öğretmenler eşliğinde ve takibinde bire bir ve küçük grup dersleri olarak verilecektir. Bu dersi alan çocuk ve yetişkinlerin aşağıdaki özellikleri kazandıkları tesbit edilmiştir.

 • Kendini tanıma, kabul ettirme
 • Farkındalık, empati kurabilme
 • Tartışma, müzakere yeteneğinin kazanılması
 • Çevresine duyarlılık ve değer kazanma

ATILGANLIK EĞİTİMİ

ETÜT merkezimizde, öğrencilerin bulundukları ortamlarda, başkalarının haklarına müdahale etmeden ve saldırganca davranışlarda bulunmadan kendi haklarını korumalarını, yani atılganca davranışlarda bulunmalarını ve özgüvenlerini geliştirmelerini sağlayacak şekilde, bire bir ve/veya küçük gruplar halinde, rehber öğretmenlerimiz eşliğinde ve takibinde verilecek etüt dersleridir.

Hiperaktif, içe dönük veya saldırgan davranış sergileyen çocuk ve gençlerde uygulanmaktadır. Bir dizi iletişim tekniklerini de içeren etkinlikler sonucu; öğrencilerin başarıları için son derece önemli olan benlik saygısı, özgüven, yaşam kalitesinin iyileşmesi, motivasyon gibi kazanımlar elde edilmektedir. Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki özellik ve becerileri kazandıkları tesbit edilmiştir.

 • Kendine güven,
 • Arkadaş,
 • Çevre ve toplumla sağlıklı iletişim becerilerini kurma
 • Geliştirme ve süreklilik kazandırma
 • Olumlu kişilik gelişimi
 • Akademik ve sosyal başarıyı yakalama.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Uzman rehber öğretmenlerimiz eşliğinde ve takibinde aşağıda örneklerini verdiğimiz gibi, gerekli olduğunu düşündüğümüz kavramların öğrencilerimize kazandırılmasını içeren bir örtük ve formal öğrenme biçimidir.

 • Dürüstlük kavramı (Tutarlı-Adil-Doğru)
 • Saygı (İnsanlara, Kültürlere, Canlılara, Çevreye, Bireysel farklılıklara, Sakat ve Yaşlılarımıza)
 • Sorumluluk (Kişisel, sosyal, toplumsal)
 • Üretkenlik (Kendisine ve topluma katma değer sağlayan)